Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Licencja wspólnotowa na wykonywanie transgranicznych przewozów drogowych.

przewóz drogowy
08/2022
Dariusz Perzanowski

Czy zamierzają Państwo przewozić towary pojazdem mechanicznym w Niemczech w celach zarobkowych?

W tym celu należy uzyskać zezwolenie od właściwego miejscowo urzędu ds. transportu (miejsce prowadzenia działalności).

Transgraniczne przewozy drogowe

Do wykonywania transgranicznych przewozów drogowych z państwami UE/EOG potrzebna jest licencja wspólnotowa. Jest to również znane potocznie jako licencja UE lub WE. Możecie ją Państwo   wykorzystać również do transportu na terenie Niemiec. Uprawnia również do wykonywania przewozów krajowych w innych państwach UE/EOG (przewozy kabotażowe).

Uwaga: Drogowe przewozy zarobkowe nie obejmują przewozów na własny rachunek. Transport na własny rachunek to przewóz towarów na własne potrzeby. Na transport na własny rachunek nie jest potrzebne zezwolenie, ale należy go zarejestrować w Federalnym Urzędzie ds. Transportu.

Wymagania

Jako firma z siedzibą w Niemczech otrzymacie Państwo zezwolenie na następujących warunkach:

Zarówno firma, jak i zarządzający transportem muszą udowodnić swoją wiarygodność organowi wydającemu licencję.

Należy zagwarantować zdolność finansową firmy.

Firma potrzebuje kapitału własnego powiększonego o rezerwy. Wysokość kapitału jest uzależniona od liczby pojazdów przeznaczonych do użytkowania. Na pierwszy pojazd przedsiębiorca wymaga kapitału własnego w wysokości 9.000 euro, na każdy kolejny 5.000 euro. Dotyczy to również korzystania z wypożyczonych pojazdów.

Osoba wyznaczona na zarządzającego transportem powinna być kompetentna zawodowo,

W wyborze lokalizacji należy wpisać lokalizację swojego miejsca prowadzenia działalności.

Procedura

Należy złożyć wniosek o licencję wspólnotową (licencja UE) na przewozy drogowe do właściwego organu. Treść wniosku o wydanie zezwolenia lub licencji wspólnotowej musi być zgodna z załącznikiem nr 1 do Ogólnego rozporządzenia administracyjnego w sprawie ustawy o drogowym przewozie towarów (GüKVwV).

Właściwy organ daje następującym organom możliwość przedstawienia swoich uwag:

– Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego,

– Izba Przemysłowo-Handlowa,

– właściwy związek zawodowy oraz

– stowarzyszenie branży transportowej.

Właściwy organ podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wniosku.

Wymagane dokumenty

  1. W celu potwierdzenia dobrej reputacji:

– z reguły wyciąg z Centralnego Rejestru Federalnego (zaświadczenie o dobrym sprawowaniu),

– Rejestr przydatności do kierowania pojazdami (dawniej: centralny rejestr ruchu),

– Centralny Rejestr Handlowy,

  1. Zaświadczenia (dawniej: świadectwa o braku przeciwskazań ) z następujących urzędów:

– Urząd Skarbowy,

– Kasa Chorych,

– Stowarzyszenie Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawców w Transporcie, Poczcie-Logistyce i Telekomunikacji (BG Verkehr),

  1. W odniesieniu do dowodu zdolności finansowej: załącznik 2 oraz, w razie potrzeby, załącznik 3 do Ogólnego rozporządzenia administracyjnego w sprawie transportu drogowego towarów (GüKVwV).

Właściwy organ może zażądać dodatkowych dokumentów. Informacje można uzyskać w urzędzie właściwym dla miejsca prowadzenia działalności.

Czas rozpatrywania

W ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich wymaganych dokumentów.

W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może przedłużyć ten termin o jeden miesiąc.

Okres ważności

Licencja wspólnotowa może zostać  wydana na okres ważności do 10 lat.