Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Założenie spółki z o.o. (GmbH) w Niemczech: Wymagania i kroki.

spółka Gmbh
08/2022
Dariusz Perzanowski

Jeśli chcesz utworzyć spółkę z o.o. w Niemczech , to zgodnie z niemiecką  ustawą o spółkach z o.o. musisz spełnić m.in. następujące wymagania:

  1. Musi być co najmniej udziałowiec.
  2. Udziałowcami mogą być osoby fizyczne i prawne.
  3. Do powstania wymagany jest minimalny kapitał w wysokości 25.000 euro. Musi on być wpłacony przynajmniej w połowie (12.500 Euro) przed wpisem do rejestru handlowego.
  4. Zobowiązanie do pokrycia kapitału zakładowego może być również wniesione w formie aportu.
  5. Musi zostać zawarta umowa spółki w formie aktu notarialnego.

Krok 1: Sporządzenie umowy spółki z o.o.

Zanim udasz się do notariusza, aby poświadczyć utworzenie spółki z o.o., potrzebujesz umowy spółki. W umowie tej muszą być uregulowane m.in. następujące punkty:

– Nazwa spółki,

– Przedmiot działalności przedsiębiorstwa,

– Udziałowcy i udziały,

– Regulacje dotyczące zarządu,

Krok 2: Umówienie się na spotkanie z notariuszem

Gdy tylko umowa spółki zostanie omówiona z wszystkimi wspólnikami i przez nich zaakceptowana, notariusz musi ją poświadczyć. Notariusz zgłasza utworzenie GmbH do rejestru handlowego.

Krok 3: Wpłata na kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy w wysokości 25.000 euro musi zostać wpłacony na otwarty już rachunek firmowy. Musi on być wpłacony przynajmniej w połowie (12.500 Euro) przed wpisem do rejestru handlowego.

Krok 4: Wpis do rejestru handlowego

Po zgłoszeniu przez notariusza utworzenia spółki do właściwego miejscowo sądu rejestrowego, należy jeszcze złożyć dokumenty do wpisu do rejestru handlowego:

Umowa spółki,

Powołanie zarządu,

Lista udziałowców.

Krok 5: Rejestracja działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą w urzędzie do spraw gospodarczych (Gewerbeamt). Tam otrzymuje się świadectwo wykonywania działalności gospodarczej, które  należy zgłosić do urzędu skarbowego.

Krok 6: Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Urząd skarbowy skontaktuje się z Państwem po zarejestrowaniu utworzenia spółki z o.o. w rejestrze handlowym i prześle Państwu oprócz numeru podatkowego także kwestionariusz do rejestracji podatkowej. Następnie należy odesłać go z następującymi dokumentami:

– Wyciąg z rejestru handlowego,

-Umowa spółki,

-Bilans otwarcia,

-Szacunki dotyczące obrotu i zysku w roku utworzenia i w roku następnym,

-Rejestracja działalności gospodarczej,

-Dyrektor zarządzający i umowy najmu (jeśli są dostępne).

Krok 7: Ubezpieczenia i pozwolenia

Aby zabezpieczyć się przed roszczeniami odszkodowawczymi, po zakończeniu tworzenia spółki z o.o. można wykupić polisy ubezpieczeniowe dla firm, takie jak m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem.

Jeśli przystąpisz do stowarzyszenia zawodowego (Berufsgenossenschaft) , możesz ubezpieczyć swoich pracowników od wypadków przy pracy.

W przypadku niektórych sektorów działalności, takich jak usługi ochroniarskie, transport drogowy maklerzy, doradcy inwestycyjni, deweloperzy czy nadzór budowlany, również istnieje wymóg uzyskania zezwolenia lub licencji.  Następnie należy uzyskać zezwolenie we właściwym urzędzie.

Po utworzeniu spółki z o.o. należy ponadto zarejestrować spółkę w Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK). IHK reprezentuje interesy niemieckiej gospodarki i handlu oraz wspiera przedsiębiorstwa. Członkostwo jest obowiązkowe dla spółek kapitałowych.